Καταγγελία από WWF: Ο στρατός πίσω από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς

«Θεωρούμε τουλάχιστον αυτονόητο ότι δραστηριότητες που δύναται να εκκινήσουν μια πυρκαγιά, ειδικά από επίσημους φορείς, θα πρέπει να αποφεύγονται ή αν είναι άκρως απαραίτητο να τηρούν αυστηρούς κανόνες πυρασφάλειας», σημειώνει το ελληνικό τμήμα της WWF στην ανακοίνωσή του για την πυρκαγιά...