Ποτάμι: Επικοινωνιακά παιγνίδια του ΠΑΣΟΚ με την εξεταστική για την υγεία

Επικοινωνιακά παιγνίδια καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ κύκλοι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού με αφορμή την πρόταση που κατάθεσε σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε για επέκταση της εξεταστικής επιτροπής για την Υγεία και στα έτη 2015-2016.