«Μπαλάκι» σε δύο υπουργεία οι συμβασιούχοι στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία

Με διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων εφαρμόζει αποφάσεις για το εργασιακό μέλλον συμβασιούχων στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων η κυβέρνηση.